História obce a farnosti Široké

Autor: Mgr. Peter Gazda

Použité skratky

 

Úvod

1. Dejiny obce

    1.1 Dejiny pred prvou písomnou zmienkou

    1.2 Prvá písomná zmienka
          zmienkou

    1.3 Široké v písomných dokumentoch

    1.4 Široké v 19. storočí

          1.4.1 Morové epidémie

          1.4.2 Vysťahovalectvo

          1.4.3 Úrad

    1.5 20.storočie

    1.5.1 Celková situácia v obci

    1.5.2 Niektoré výnimočné udalosti

2. Dejiny farnosti

    2.1 Všeobecný prehľad dejín farnosti

          2.1.1 Počiatky

          2.1.2 Prvá zmienka

          2.1.3 Ladislav Širokay  († 1483)

          2.1.4 Reformácia

          2.1.5 Oheň

          2.1.6 Košická diecéza

          2.1.7 Židia

    2.2 Dejiny farnosti v 20. storočí

    2.3 Kňazi

          2.3.1 Kňazi pôsobiaci v Širokom

          2.3.2 Kňazi pochádzajúci zo Širokého

    2.4 Kostol

    2.5 Cintorín

    2.6 Filiálky

          2.6.1 Víťaz

          2.6.2 Ovčie

Záver

Bibliografia

    Pramene

    Literatúra